การรักษาโรคเก๊าท์นั้นต้องพักการใช้ข้อที่มีภาวะการอักเสบ

โรคเก๊าท์เป็นอาการอักเสบที่เกิดขึ้นเฉียบพลัน(acute)พบได้บ่อยในมนุษย์เพศชายและสัตว์จำพวกลิง เนื่องจากไม่สามารถสลายกรดยูริคเอซิดที่เกิดข้นในเลือดตามธรรมชาติได้ สาเหตุการเกิดโรคเก๊าท์โดยมากนั้นเกิดมาจากการรับประทานอาหารที่มีพิวรีนสูง เช่นสัตว์ปีก อาหารทะเลบางอย่าง ละพืชบางอย่างเช่นแตงกวาเป็นต้นเนื่องจากสัตว์และพืชเหล่านี้มีปริมาณพิวรีนสูงซึ่งสามารถเปลี่ยนไปเป็นกรดยูริคได้ในร่างกายมนุษย์
กระบวนการในการเกิดเกีาต์นั้นสืบเนื่องมาจากการสะสมของuric acidในกระแสเลือดจนทำให้เกิดการตกตะกอนเป็น monosodium urate ตามเนื้อเยื่อต่างๆรวมถึงในข้อด้วย ซึ่งเมื่ออาการแสดงเต็มที่ จะทำให้ไตทำงานบกพร่องเนื่องจากกลไกการขับกรดยูริคของไตผิดปกติ และเมื่อมีกรดยูริกในทางเดินปัสสาวะเป็นปริมาณสูงๆ ก็จะทำให้เกิดนิ่วตามมา

การรักษาโรคเก๊าท์นั้นต้องพักการใช้ข้อที่มีภาวะการอักเสบ ในปัจจุบันการรักษาโรคเก๊าท์นิยมใช้ยาต้านการอักเสบพวก non-steroidal หรือพวก NSAIDs ยาโคชลชิซิีน(colchicine) ทั้งนี้ทั้งนั้น ปัจจัยด้านน้ำหนักก็ส่งผลต่อโรคเกีาท์ด้วยเช่นกันในผู้มีภาวะน้ำหนักเกินและงดดื่มแอลกอฮอลล์เนื่องจาก การสะสมของแล็คเทสในเลือดจะไปยับยั้งการขับกรดยูริคออกจากไต ทำให้การรักษาโรคเก๊าท์นั้นไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรจะเป็น
ในปัจจุบันการรักษาโรคเก๊าท์ทางการแพทย์แผนปัจจุบันนั้น นั้นจะใช้การต้านการอักเสบควบคู่ไปกับยาขับกรดยูริคเอซิดเช่น Probenecid หรือยาลดการสร้างกรดยูริค เช่น Allopurinol