หลักในการพิจารณาเลือกใช้พัดลมไอน้ำ

หลักในการพิจารณาเลือกใช้พัดลมไอน้ำ เราก็ควรพิจาณาดังนี้

พิจารณาตามความต้องการ และสถานที่ที่ใช้ค่ะ เช่น หากใช้เพียง 1-2 คน ก็ควรจะใช้พัดลมตั้งโต๊ะจะดีกว่า เป็นต้น
ควรใช้พัดลมตั้งพื้นหรือตั้งโต๊ะ แทนพัดลมติดเพดาน เพราะพัดลมตั้งพื้นนั้สใช้กระแสไฟฟ้าน้อยกว่าพัดลมติดเพดานประมาณครึ่งหนึ่ง
เวลาเปิดใช้พัดลมไอน้ำ ให้เปิดความเร็วลมแต่พอควร
หากอากาศไม่ร้อนจัดเกินไปนัก ก็ให้เปิดหน้าต่างเพื่อใช้ลมธรรมชาติแทน
อย่าเสียบปลั๊กพัดลมทิ้งไว้ โดยเฉพาะกับพัดลมที่มีรีโมทคอนโทรล เพราะจะมีไฟฟ้าไหลเข้าตลอดเวลา เพื่อหล่อเลี้ยงอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์
ควรเลือกใช้ความแรงหรือความเร็วลมให้เหมาะสมกับสถานที่และความต้องการ หากเปิดเร็วเกินความจำเป็น ก็จะใช้ไฟฟ้ามากขึ้นตามไปด้วย
เมื่อเราไม่ต้องการใช้พัดลมไอน้ำก็ควรปิดเสีย เพื่อให้มอเตอร์ของพัดลมได้พักบ้าง ส่งผลให้พัดลมไม่เสื่อมสภาพเร็วเกินไป
ควรวางพัดลมไว้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก เพราะการทำงานของพัดลมนั้นใช้หลักการดูดอากาศ จากบริเวณรอบ ๆ ทางด้านหลังของตัวใบพัด แล้วปล่อยออกสู่ด้านหน้า หากวางในบริเวณที่พัดลมอับชื้น ก็จะได้รับลมในลักษณะลมร้อนและอับชื้น การวางพัดลมในที่ที่อากาศถ่ายเทดี ยังช่วยให้มอเตอร์ระบายความร้อนได้ดีอีกด้วย ทำให้พัดลมไม่เสื่อมหรือชำรุดเร็วเกินไปนักน่ะนะคะ