ข้อกฏหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับการรับจดทะเบียนบริษัท

การทำกิจการที่มีคุณสมบัติต้องจดทะเบียน แต่ไม่ได้จด แสดงรายการไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือไม่ยอมให้หนักงาน เข้าไปตรวจสอบในสำนักงาน จะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท การทำกิจการที่มีคุณสมบัติต้องจดทะเบียนบริษัท แต่ไม่ได้จด แสดงรายการไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือไม่ยอมให้หนักงาน เข้าไปตรวจสอบในสำนักงาน จะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และถ้ายังฝ่าฝืนต่อเนื่องไปอีก จะมีโทษปรับวันละไม่เกิน 100 บาท จนกว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว ถ้าใบทะเบียนพาณิชย์สุญหายแต่ไม่ยื่นขอใบรับรองแทน หรือไม่แสดงใบพาณิชย์ไว้ที่สำนักงานในตำแหน่งที่เห็นได้ง่าย ก็จะมีโทษปรับไม่เกิน 200 บาท และถ้ายังฝ่าฝืนต่อเนื่องก็จะมีการปรับไม่เกินวันละ 20 บาท จนกว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว ผู้ประกอบการที่ถูกจับได้ว่าทำการฉ้อโกงโดยการปลอมแปลงสินค้า หรือกระทำความผิดอื่นๆ ที่ร้ายแรงในการประกอบกิจการ ก็จะได้รับโทษถอนใบทะเบียนพาณิชย์ และต้องยกเลิกกิจการ จนกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะสั่งให้รับจดทะเบียนได้ใหม่ ถ้าผู้ประกอบการถูกสั่งถอนใบจดทะเบียนไปแล้ว ยังฝ่าฝืนทำธุรกิจต่อไป จะได้รับโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งจำทั้งปรับ ถึงแม้ว่าการจดทะเบียนพาณิชย์หรือรับจดทะเบียนบริษัทนั้นจะเป็นข้อกฏหมายบังคับที่ทำให้เราต้องจดทะเบียน แต่ด้วยอัตราค่าธรรมเนียมที่ก็ไม่ได้มากมาย ขั้นตอนการจดที่ง่ายดายขึ้นกว่าเมื่อก่อนมาก และยังได้รับความน่าเชื่อถือเป็นการตอบแทน รวมถึงยังเป็นการสร้างคุณประโยชน์ให้กับทางประเทศได้ด้วย ก็นับว่าเป็นกระบวนการอีกอย่างในการทำธุรกิจที่นักธุรกิจเริ่มต้นทุกคนก็ควรจะปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดเสียตั้งแต่เริ่มแรกจะดีกว่า