การทำความสะอาดมุ้งลวด

ฝุ่นส่วนใหญ่มาจากนอกบ้าน ดังนั้นมุ้งลวดด้านนอกบ้านจะมีฝุ่นจับมากและหนากว่าด้านในบ้าน รวมไปถึงบริเวณบ้านที่อยู่แถบชนบท หน้าแล้งอาจมีปุยดอกหญ้าขาวๆปลิวมาติดด้วยการทำความสะอาด หากจะทำความสะอาดด้านในด้านเดียวก็จะไม่สะอาด ถ้าหากว่าตัวบ้านเป็ยสองชั้นหรือว่าไม่สามารถออกไปทำความสะอาดข้างนอกได้ ก็สามารถถอดมุ้งลวดออกมาทำความสะอาดด้วยการถอดออกมาได้ วิธีถอดมุ้งลวดสามารถทำได้ดังนี้ จับขอบบานซ้ายขวาและยกขึ้นตรงๆ จนขอบบานด้านล่างลอยพ้นรางเลื่อนก็สามารถดึงมุ้งลวดออกมาได้แล้ว แต่อาจจะมีปัญหาในบางมุ้งลวดเพราะติดล้อเลื่อนที่โผล่จากกรอบบาน ก็ให้หาโลหะบางๆ เช่นมีด สอดเข้าไปใต้ล้อและดันขึ้นให้ล้อผลุบเข้าไปในกรอบ แล้วดึงกรอบให้พ้นราง มีสองล้อ ซ้าย-ขวา ควรจะทำทีละล้อ แต่หากเป็นมุ้งลวดประเภทที่ดึงออกมายากกว่านั้น หากมุ้งลวดมีการติดล้อเลื่อนที่กรอบบนไว้ด้วย เพื่อไม่ให้บานหลวมแกว่งอยู่ในราง จะยกบานก็ไม่ได้เพราะไม่มีช่องว่างเหลือที่รางด้านบน ล้อเลื่อนที่ว่านี้ มีขาสริงเหมือนเส้นลวดเล็กๆ มีสกรูปรับความสูงของล้ออยู่ที่มุมขอบบานด้านข้าง เวลาช่างจะเอาบานใส่ร่องเลื่อน เขาก็หมุนสกรูให้ล้อมันต่ำลงจนผลุบหายเข้าไปในกรอบบาน พอเอาบานลงรางได้ เขาก็หมุนสกรูปรับล้อให้สูงขึ้นไปดันรางไว้ ถ้าเราจะถอดบาน ก็ต้องปรับสกรูทุกตัวให้ล้อทุกล้อมันหายเข้าไปในกรอบบาน แล้วจึงยกบานออก เมื่อใส่บานเข้าไปใหม่ ก็หมุนสกรูให้ล้อมันสูงขึ้น สกรูที่ว่านี้จะจมอยู่ในขอบบานด้านข้าง เป็นสกรูชนิดหัว+ หรือที่เรียกว่าหัวฟิลลิปส์ การปรับความสูงของล้อ ถ้าหมุนทวนเข็มนาฬิกา ล้อจะต่ำลง ถ้าหมุนตามเข็มนาฬิกา ล้อจะสูงขึ้น เมื่อถอดมุ้งลวดออกมาได้แล้วก็ทำความสะอาด โดยการนำมาล้าง หากเลือกได้ควรเลือกน้ำยาที่ปราศจากสารเคมี แล้วนำออกผึ่งแดดให้แห้งสนิท ก่อนนำมาติดตั้ง ส่วนวิธีทำความสะอาดหน้าต่างกระจกให้ใสสะอาด ให้ผสมน้ำกับน้ำส้มสายชู 1… Read more“การทำความสะอาดมุ้งลวด”