แนะนำเกี่ยวกับเอกสารในการซื้อรถมือสอง

เดี๋ยวนี้การซื้อขายรถกันเองระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกวันและมีอยู่เป็นจำนวนมาก เพราะทั้งผู้ขายและผู้ซื้อสามารถติดต่อกันได้อย่างสะดวกผ่านทางอินเทอร์เน็ต เขียนถึงการซื้อรถทางอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวจะต้องแชร์ถึงสิ่งที่ต้องระวังเสียหน่อย แต่ครั้งนี้ขอเขียนถึงเอกสารที่จะเป็นจะต้องใช้ในการซื้อขายรถก่อนแล้ว เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆ จะแนะนำเกี่ยวกับเอกสารในกรณีที่เป็นการซื้อเงินสดหรือในกรณีที่โอนลอย เอกสารที่ต้องมีและต้องใช้ในการซื้อขายรถมือสองมีดังนี้ ทะเบียนรถ – ต้องเป็นเล่มทะเบียนรถตัวจริงและต้องตรวจสอบข้อมูลภายในเล่มให้ถูกต้องตรงกับข้อมูลของรถ เช่น เลขตัวถังของรถ เลขเครื่องยนต์ หรือสีของรถยนต์ และควรตรวจสอบประวัติการเสียภาษีด้วยว่าเสียภาษีตามเวลาที่กำหนดหรือไม่ และในวันที่ซื้อขายภาษีขาดไหม อีกจุดที่สำคัญมากๆ คือ ชื่อของผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์ต้องตรงกับเอกสารต่างๆ ที่จะต้องใช้ร่วมกันในการโอน หนังสือสัญญาซื้อขาย – ควรหาเอกสารสัญญาที่เป็นสัญญาสำหรับการซื้อขายรถโดยตรงเพื่อให้ช่องกรอกข้อมูลต่างๆ ตลอดจนเงื่อนไขภายในสัญญาถูกต้องและครบถ้วนตามกฏหมาย และสัญญาต้องเป็นแบบที่มีสำเนาหรือทำขึ้น 2 ฉบับ ในการกรอกข้อมูลควรกรอกให้ครบถ้วน เพราะเป็นหลักฐานสำคัญในการใช้ยืนยันในการซื้อขายครั้งนั้น แบบคำขอโอนและรับโอน – เป็นเอกสารที่ต้องขอจากกรมการขนส่งทางบก หรือจะดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกก็ได้ การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มต้องถูกต้องและตรงตามข้อมูลในทะเบียนรถ หนังสือมอบอำนาจ – หากผู้ซื้อต้องนำรถเป็นผู้ที่นำรถไปโอนด้วยตัวเองจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมระบุให้ชัดเจนว่าใช้สำหรับมอบอำนาจในการทำอะไรบ้าง หลักๆ ก็คือ การโอนกรรมสิทธิ์ของรถยนต์ และอย่าลืมให้ผู้ขายเซ็นต์ในช่องผู้มอบอำนาจมาด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขาย – และเอกสารอื่นๆ เช่น หนังสือการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ที่จะซื้อขาย เอกสารของผู้ขายทั้งในบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านจะต้องตรงกัน… Read more“แนะนำเกี่ยวกับเอกสารในการซื้อรถมือสอง”