แผนงานการตลาดรถเช่ากระบี่

บริษัทรถเช่ากระบี่โดยส่วนใหญ่จะแบ่งประเภทการเช่ารถออกเป็น 2 ประเภท คือ การเช่าระยะยาว ซึ่งเป็นการเช่าจากองค์กร และการเช่าระยะสั้น เป็นการเช่าเพื่อการท่องเที่ยว หรือเดินทางเพื่อการทำงานระยะสั้นๆ โดยแต่ละบริษัทจะเน้นเป็นประเภทใดประเภทหนึ่ง แต่สำหรับ ไทยเร้นท์อะคาร์ ฯ จะเน้นทำตลาดทั้ง 2 ประเภท สำหรับแผนงานการตลาดปีนี้ มุ่งเน้นเจาะตรงไปยังกลุ่มผู้บริโภคทั่วไปเพิ่มมากขึ้น ด้วยการสร้าง แบรนด์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น มุ่งเน้นไปที่กลุ่มการท่องเที่ยว เดินทาง และกลุ่มคนทำงาน โดยให้ความสำคัญกับตลาดรายย่อย และวางแผนที่จะขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์ เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขวางมากขึ้น ดังนั้นบริษัท ฯ จึงมีแนวทางในการหาพันธมิตรร่วมกันส่งเสริมการขาย เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการรถเช่า เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวให้มากขึ้น โดยมุ่งเป้าหมายหลักเป็นการขยายตลาดในกลุ่มผู้เดินทางรายย่อย ซึ่งหมายถึงกลุ่มผู้เช่ารถที่เดินทางเพื่อการท่องเที่ยว และกลุ่มผู้เช่ารถที่เป็นผู้ประกอบกิจการขนาดเล็ก ที่มีการเดินทางเพื่อธุรกิจ หรือบริการเดินทางรับส่งบุคลากร ซึ่งมีสัดส่วนคิดเป็น 2 ใน 3 ของตลาดเดินทางท่องเที่ยว ดังนั้นบริษัท ฯ ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค เมื่อเทียบกับ Brand ต่างชาติ ที่มีการลงทุนในการสร้าง Brand… Read more“แผนงานการตลาดรถเช่ากระบี่”