การเลือกสนามเด็กเล่นหรือของเล่นให้เด็ก

เล่นได้หลายวัย คุณพ่อคุณแม่ควรเลือกของเล่นที่โตตามเด็ก หมายความว่า เด็กสามารถเล่นของเล่นชิ้นนี้ได้ทุกช่วงอายุ โดยลูกจะมีการพัฒนารูปแบบการเล่นไปตามวัยเอง เช่น ลูกบอล เด็กวัยเล็กๆ ไม่กี่ขวบอาจใช้เตะ โยนเข้าห่วง พอเข้าเรียน อายุหลายขวบหน่อย ก็เอาไปโยนเล่นกับเพื่อนๆ ได้ หรือพวกตัวต่อบล็อกไม้ ซึ่งเป็นของเล่นที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการ พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก และเด็กสามารถเล่นได้หลายวัย ข้อดีที่สำคัญของการเลือกของเล่นที่เด็กสามารถเล่นได้หลายวัยหลายช่วงอายุ คือ ช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดเงินในกระเป๋าได้มากทีเดียว เล่นได้หลายคน ควรเลือกซื้อของเล่นที่สามารถเล่นได้หลายคน เน้นให้เด็กได้เล่นด้วยกันเป็นกลุ่ม เพื่อให้เขาได้เรียนรู้ทักษะทางสังคม ฝึกให้รู้จักการรอคอย รู้แพ้ รู้ชนะ มีวินัย มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เช่น ของเล่นที่ให้เด็กเล่นขายของ เกมเศรษฐี ซึ่งต้องเล่นกันหลายคน และมีของเล่นประเภทหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลใกล้ชิดสักหน่อย ก็คือ ของเล่นพวกไอที แม้ของเล่นประเภทนี้จะทำให้เด็กได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ แต่ถ้าเด็กได้เล่นต่อเนื่องนานๆ ผลกระทบที่ตามมา คือ ความมีน้ำใจ และปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ หรือคนในครอบครัวที่ลดลง ดังนั้น เพื่อสร้างเกราะคุ้มกันภัยที่แฝงมากับของเล่นไอที คุณพ่อคุณแม่ควรเล่นไปกับลูกด้วย อย่าปล่อยให้ลูกเล่นคนเดียวนานๆ ก็เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ราคาไม่แพงเกินไป… Read more“การเลือกสนามเด็กเล่นหรือของเล่นให้เด็ก”