แนวทางในการการออกแบบโลโก้เพื่อความสำเร็จของเว็บไซต์

ความสำเร็จของเว็บไซต์ไม่ได้เกิดจากการที่มีผู้ใช้หน้าใหม่เข้ามาในเว็บจำนวนมาก แต่ถ้าเขาเข้ามาแล้วไม่ย้อนกับมาอีกเลย แม้คุณจะมีการประชาสัมพันธ์ที่ดีเพียงใด แต่ถ้าเว็บเป็นมีผู้ใช้บริการเป็นกลุ่มคนที่มาใช้บริการประจำอย่างต่อเนื่องน่าจะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็น ว่าเว็บไซต์ของคุณประสบความสำเร็จมากกว่า พื้นฐานในการออกแบบโลโก้เว็บไซต์ที่ดี ต้องคำนึงความต้องการที่ผู้ใช้ทุกคนต้องการจากเว็บไซต์ – มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ ตรงกับที่ผู้ใช้ต้องการ – มีการปรับปรุงเนื้อหา และพัฒนาเว็บไซต์อยู่เสมอ – ใช้เวลาในการดาวน์โหลดน้อย แสดงผลเร็ว – การใช้งานที่สะดวก เข้าใจง่าย สำหรับความถี่ในการอัพเดทหรือปรับปรุงเว็บไซต์นั้นจะแตกต่างกันตามแต่ประเภทของเว็บไซต์ที่เราต้องการจะสร้างขึ้นมา ถ้าเป็นเว็บไซต์ของหนังสื่อพิมพ์รายวันหรือ ข้อมูลประชาสัมพันธ์แบบเร่งด่วน แต่ถ้าเป็นเว็บไซต์โครงสร้างหน่วยงานต่าง ๆ เว็บไซต์ส่วนตัว ผู้ออกแบบจะดำเนินการอัพเดทตามความจำเป็นในการนำเสนอข้อมูลแต่ถ้าท่านต้องการให้เว็บไซต์ของท่านเป็นที่น่าสนใจท่านจะต้องมีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนในการนำเสนอข้อมูล และมีการค้นหาข้อมูลที่น่าสนใจมานำเสนออยู่อย่าง สม่ำเสมอ