การเปลี่ยนชนิด หรือยี่ห้อของอาหารหมา

การเปลี่ยนชนิด หรือยี่ห้อของอาหารหมา เป็นเรื่องต่อมาที่ควรจะหลีกเลี่ยงโดยเด็ดขาด เนื่องจากอาหารแต่ละยี่ห้อมีสัดส่วนและองค์ประกอบที่แตกต่างกันไป การเปลี่ยนในทันทีจะมีผลต่อสมดุลของแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหาร ทำให้ลูกสุนัขเกิดภาวะถ่ายเหลว ไปจนกระทั่งถึงท้องเสียได้เลย ซึ่งรวมไปถึงการให้นมที่เป็นนมสำหรับเด็กทารก นมยูเอชที นมเสตอร์ริไรส์ นมพาสเจอร์ไรส์ต่างๆ ด้วย เนื่องจากนมสำหรับคนจะมีองค์ประกอบที่ต่างกันกับนมของสุนัข กรณีที่คุณรับลูกสุนัขที่หย่านมแม่มาเรียบร้อยแล้ว (ลูกสุนัขที่มีอายุตั้งแต่ 45 วันขึ้นไป) สามารถงดนมได้เลย ไม่จำเป็นต้องให้ต่อค่ะ ส่วนอาหารหากต้องการจะปรับเปลี่ยนยี่ห้อ ให้ใช้วิธีค่อยๆ เพิ่มปริมาณยี่ห้อใหม่เข้าไปทดแทนอาหารยี่ห้อเดิมที่ใช้อยู่ จนกระทั่งเป็นอาหารยี่ห้อใหม่เลย 100 เปอร์เซ็นต์ค่ะ และคุณสามารถใช้อาหารเม็ดแช่ในน้ำร้อน เพื่อให้อาหารนิ่มลงและง่ายต่อการกินของลูกสุนัขบางพันธุ์ เช่นลูกสุนัขในกลุ่มทอย อาทิ ยอร์คเชีย เทอร์เรีย ชิทสุ พุดเดิ้ลทอย ปอมเมอราเนี่ยน โดยคุณสามารถแบ่งความถี่ในการให้อาหารลูกสุนัขเป็น 2-3 มื้อ ต่อวัน หรือตามแต่สะดวก ไปจนกระทั่งลูกสุนัขอายุได้ 6-7 เดือน ค่อยเปลี่ยนเป็นวันละ 2มื้อก็ได้ค่ะ โดยเลือกใช้อาหารตามสูตรของสุนัขในแต่ละวัย และลักษณะกลุ่มที่ลูกสุนัขเป็นอยู่ ว่าเป็นลูกสุนัขพันธุ์เล็กหรือพันธุ์ใหญ่