คุณประโยชน์ของเอมมูร่า “สารเซซามิน”

เอมมูร่า เซซามิน เป็นสารลิกแนน ( lignans ) ชนิดหนึ่งในงาดำซึ่งมีปริมาณมากที่สุด สารดังกล่าวคือสารชีวโมเลกุลที่ทำหน้าที่ป้องกันตัวเองจากศัตรูพืช รายงานวิจัยที่ผ่านมามากมายต่างค้นพบว่า สารเซซามินมีคุณสมบัติทางชีวภาพสูงมาก สามารถสรุปได้ดังนี้ คุณประโยชน์ของ เอมมูร่า “สารเซซามิน” และแร่ธาตุสำคัญอื่นๆ ในน้ำมันงาดำ 8 ประการคือ 1. กระตุ้นการเผาผลาญไขมัน ( Fatty Acid Oxidation ) 2. ปรับสมดุล คอเลสเตอรอล (Reduction of Cholesterol ) ทั้งในด้านการยับยั้งการสังเคราะห์ และการดูดซึม 3. ปรับสมดุล ไขมันในเลือด ( Hypolipidemic Effect ) 4. เสริมประสิทธิภาพของวิตามินอีเพิ่มขึ้นถึง 10 เท่า (Enhancement of Vitamin E )… Read more“คุณประโยชน์ของเอมมูร่า “สารเซซามิน””