ก่อนตัดสินใจจองโต๊ะจีน ควรขอทราบตารางคิวการออกงานของโต๊ะจีน

ถ้าเป็นไปได้ ก่อนตัดสินใจจองโต๊ะจีนควรขอทราบตารางคิวการออกงานของโต๊ะจีนนั้น ๆ ว่ามีคิวการออกงาน ในวันใดบ้างเพื่อเราจะได้นัดหมายเวลา และจะได้ไปดูผลงานจริง ๆ ของโต๊ะจีนที่เราสนใจเป็นพิเศษนั้น ว่าเป็นอย่างไรบ้าง เป็นการไปดูผลงานจริงก่อนตัดสินใจ อาหารที่ชิมในวันทำสัญญา อาจไม่ใช่คำตอบสุดท้ายที่ดีที่สุด โดยปกติโต๊ะจีนทั่ว ๆ ไป จะมีการให้ทดลองชิมอาหารก่อนการเซ็นสัญญา และร้อยทั้งร้อย วันชิมอาหารกับวันทำสัญญานั้น จะเป็นวันเดียวกัน ซึ่งในการทำอาหารให้คุณชิมนั้น เป็นการทำเพียง1 โต๊ะ หรือ 2 โต๊ะ คุณภาพ และรสชาดของอาหารย่อมควบคุมได้ง่าย ขอให้คุณตกลงเรื่องวัตถุดิบ และรสชาดอาหาร ในวันที่คุณชิม กับวันจริงนั้นต้องมีมาตราฐานเหมือนกัน กรณีสัญญาไม่เป็นไปตามข้อตกลง ควรกำหนดข้อตกลงไว้ในสัญญาถึงข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้เช่น – ถ้ารายการอาหารไม่สามารถหาวัตถุดิบได้ในวันจริง ควรมีอะไรมาทดแทนได้ – ค่าบริการอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากที่ตกลงไว้ในสัญญา เช่น การจัดดอกไม้ มีการกำหนดราคาเป็นจุด ๆ หรือคิดแบบเหมารวม – กรณีเกิดความเสียหายของวัสดุ อุปกรณ์… Read more“ก่อนตัดสินใจจองโต๊ะจีน ควรขอทราบตารางคิวการออกงานของโต๊ะจีน”