bim100 กับการปรับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุล

การปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลอยู่ตลอดเวลา เสริมสุขภาพให้แข็งแรง ถ้าภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับที่น้อยเกินไป ทำให้ร่างกายอ่อนแอ ไม่แข็งแรง ติดเชื้อโรคได้ง่าย เช่น ติดเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส แต่ถ้าภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับที่มากเกินไป ทำให้แพ้ภูมิตัวเอง เช่น ผื่นแพ้ แพ้อากาศ หอบหืด ข้ออักเสบรุมาตอยส์ สันนิบาต สะเก็ดเงิน เบาหวาน ตับ และไตทำงานผิดปกติ การปรับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุลจะสามารถดูแลปัญหาสุขภาพได้ เนื่องจาก ธรรมชาติในร่างกายมนุษย์มีการสร้างเม็ดเลือดขาวเป็นปกติ เพื่อใช้ดูแลสุขภาพต่อต้านสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ถ้าร่างกายสามารถปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลก็เท่ากับว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเม็ดเลือดขาวให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้ เนื่องจาก จำนวนเม็ดเลือดขาวในร่างกายผู้ชายมีมากถึง 20,000 ล้านเม็ด – 55,000 ล้านเม็ด และในผู้หญิงจะมีอยู่ 95% ของผู้ชาย เม็ดเลือดขาวจำนวนมากเหล่านี้ติดต่อสื่อสารถึงกันอย่างรวดเร็วแบบปฏิกิริยาลูกโซ่ให้ทำหน้าที่คล้ายกัน (โดยการหลั่งสาร Interleukins ต่างๆ) ดูข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.bimhealthy.com